Ontwikkelassessment

Een ontwikkelassessment is een uitgebreid en intensief testonderzoek, waarbij de sterke en zwakke punten van een medewerker in kaart worden gebracht en aandachtspunten voor verdere ontwikkeling worden geformuleerd. Meestal is dit met het oog op het doorgroeien naar een zware of complexe functie. Bij een ontwikkelassessment worden niet alleen de te verbeteren punten geïnventariseerd, maar geeft het advies ook aan, op welke wijze de ontwikkeling kan worden aangepakt.

Een ontwikkelassessment duurt een hele werkdag en bestaat uit het maken van capaciteitentests, het invullen van vragenlijsten, het doen van assessmentoefeningen (bij voorbeeld een rollenspel, of de analyse van een businesscase) en een gesprek de werkomgeving en de ambities van de deelnemer.

De nabespreking is meestal een week na het onderzoek. Op grond van de uitkomsten wordt een schriftelijke rapportage uitgebracht, waarvan de deelnemer een afschrift krijgt. De rapportage kan schriftelijk en/of digitaal worden aangeleverd.

Meer weten? Neem contact op met Sjoerd Dingemanse (0118-623588 of sad@zbtp.com)