Coaching

Coaching is een vorm van individuele begeleiding, waarbij de deelnemer wordt geholpen bij het effectief omgaan met lastige werksituaties.

Coaching kan betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

  • timemanagement
  • conflicthantering
  • ontwikkelen van verschillende leiderschapsstijlen
  • communicatietechnieken
  • houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • omgaan met lastige medewerkers en/of cliënten
  • aanpassing aan nieuwe omstandigheden (bij voorbeeld na een reorganisatie)

Vaak wordt een deelnemer met een combinatie van de bovenstaande kwesties geconfronteerd. Onze coachtingsaanpak is erop gericht om de vraagstukken niet afzonderlijk, maar geïntergreerd aan te pakken en daarbij zo direct mogelijk aan te sluiten op de dagelijkse praktijk van de deelnemer.

Een coachingstraject is altijd maatwerk. De lengte frequentie waarin de coachingsgesprekken kunnen plaatsvinden en de gewenste doorlooptijd. Onze voorkeur gaat uit naar relatief korte en overzichtelijke trajecten, bij voorbeeld een reeks van vijf of tien gesprekken van elk een uur.