Selectie- & Ontwikkelassessments

Talentvolle medewerkers selecteren en hen vervolgens blijven ontwikkelen, een uitdaging die de afgelopen decennia nauwelijks is veranderd. In zowel een krappe als ruime arbeidsmarkt is de match tussen de (toekomstig) medewerker en de organisatie of functie cruciaal voor succes. Én het kost veel geld als de match niet goed is. Het zbtp is al 40 jaar gespecialiseerd in het onderzoeken van deze match.

Selectie-assessments

Al 40 jaar onderzoekt het zbtp de match tussen functies en mensen. Of het nou om een leiderschapsrol gaat of een operationele of technische functie – onze aanpak is grondig met passende assessmentinstrumenten en een betrokken aanpak.  

Een selectie-assessment onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de functie-eisen en komt met een concreet advies. Ook bieden we ontwikkeltips en eventuele opvolging. In een dergelijk assessment wordt een kandidaat zeker uitgedaagd, getest en bevraagd voor de rol waar hij of zij op solliciteert, tegelijkertijd geloven wij dat een kandidaat het beste van zichzelf kan laten zien als hij of zij zich comfortabel en gezien voelt. 

Ontwikkelassessments

Een ontwikkelassessment lijkt inhoudelijk op een selectie-assessment, alleen de insteek is anders. 

Vaak wordt een ontwikkelassessment ingezet bij interne kandidaten die solliciteren op een rol buiten het huidige werkgebied, boven het huidige niveau en/of buiten de eigen afdeling. Een andere vraag kan zijn of de medewerker zich (op termijn) kan ontwikkelen naar zo’n andere rol. Ook wordt veelal onderzocht of een medewerker potentieel heeft of klaar is voor een leiderschapsrol. 

Ontwikkelassessments zijn altijd maatwerk en een intake met de opdrachtgever en/of de deelnemer is daarom standaard inbegrepen.

Inhoudelijk bestaan de assessments vaak uit een combinatie van de volgende elementen:

  • Kennismaking met de organisatie (bij een eerste opdracht)
  • Intake (standaard bij ontwikkelassessment, optioneel bij een selectieassessment)
  • Cognitie tests 
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Andere vragenlijsten passend bij de vraag (bijvoorbeeld drijfveren, coping stijlen of interactie stijlen)
  • Competentie gericht en/of potentieel gericht interview
  • Praktijkcasussen zoals rollenspel, business case en/of presentatie-opdracht
  • Nabespreking met de deelnemer
  • Rapportage* – eventueel met nabespreking voor de deelnemer
  • Nabespreking met de opdrachtgever

*We werken volgens de ethische code van het NIP wat inhoud dat de deelnemer voorinzage heeft in het rapport en toestemming geeft om deze met de opdrachtgever te delen.

Zowel onze selectie- als ontwikkelassessments vinden plaats op ons kantoor aan de Londensekaai 13 in Middelburg en vragen voorwerk van de deelnemer wat hij of zij thuis kan doen.

Stuur een mail naar info@zbtp.com voor meer informatie en een prijsopgave.